Divendres dels Dolors (La Mare de Déu dels Dolors)

Aquesta festa fou instituïda per el papa Benet XIII l'any 1727, recollint una antiga tradició mariana de la segona meitat del s. XV, mòlt arrelada en llocs concrets, i estenent-la per tota la cristiandat.

En els prolegòmens de la Setmana Santa, ens recorda els Dolors de la Verge i ens prepara a contemplar la Passió i Mort de Jesús. En la recent ordenació litúrgica, aquesta festa ha desaparegut doncs no és normal que l'Església celebri, dintre l'any litúrgic, dos festes amb la mateixa advocació. En els llocs on hi ha Congregació dels Dolors es conserva, mantenint una certa solemnitat, amb actes litúrgics, processó i sol anar precedida per la predicació d'un Septenari.

Abans tenia Missa pròpia, molt similar a la del 15 de setembre, que es la que es resa avui. En la seqüència de l'antiga litúrgia es resava o cantava el bellíssim poema "Stabat Mater".

Aquesta festa fou instituïda per el papa Benet XIII l'any 1727, recollint una antiga tradició mariana de la segona meitat del s. XV, mòlt arrelada en llocs concrets, i estenent-la per tota la cristiandat.

En els prolegòmens de la Setmana Santa, ens recorda els Dolors de la Verge i ens prepara a contemplar la Passió i Mort de Jesús. En la recent ordenació litúrgica, aquesta festa ha desaparegut doncs no és normal que l'Església celebri, dintre l'any litúrgic, dos festes amb la mateixa advocació. En els llocs on hi ha Congregació dels Dolors es conserva, mantenint una certa solemnitat, amb actes litúrgics, processó i sol anar precedida per la predicació d'un Septenari.

Abans tenia Missa pròpia, molt similar a la del 15 de setembre, que es la que es resa avui. En la seqüència de l'antiga litúrgia es resava o cantava el bellíssim poema "Stabat Mater".

Descargar el programa de la Setmana dels Dolors d'Amer 2023

  ORDREDE LA PROCESSÓ  

El poble a banda i banda de la comitiva

Els Manaies
Els Escolans
La Creu grossa
Les Creus petites
Els Improperis
Les Tres Maries
Els Músics
Vice - Prior     •     Prior    •    Secretari
Sagristana 1    •    Priora    •    Vice-Priora    •    Sagristana 2
Ex-Priors amb ciris
Sagristà 1    •    Sagristà 2
La Mare de Déu dels Dolors
La Mainada que farà la 1ª Comunió
El Mossén amb els acompanyants

El poble a banda i banda de la comitiva