Dia 15 de Setembre (Els Dolors Gloriosos de la Mare de Déu)

Aquesta festa ja en el s. XVII la celebraven exclusiva i solemnement els Servites, però el papa Pius VII (1800-1823), l'any 1814, de retorn de l'exili, la feu extensiva a tota la cristiandat. El decret papal, la posava el segon diumenge de setembre i més tard fou traslladada, definitivament, al dia 1 5 del mateix mes.

Precisament s'escau l'endemà de la festa de l'Exaltació de la Santa Creu, que commemora el retorn de la relíquia de la Creu de Jesús a Jerusalem a mans de l'Emperador Heracli el 21 de març de l'any 631, desprès de conquerir-la, el 630, a les tropes perses que l'havien agafada en cl saqueig de l'any 614. Cal recordar que el 3 de maig, l'església celebrava la festa de la Invenció de la Santa Creu, amb el mateix motiu i que amb la nova ordenació litúrgica ha estat suprimida.  Aquesta festa, amb missa pròpia que incloïa també el poema "Stabat Mater" per seqüència, ens recorda l'eficàcia dels Dolors de Maria al peu de la Creu, col·laborant amb Jesús en l'obra de la Redempció.